Tech-bedrijven spannen zich in tegen COVID-19 en voor de 1.5 m samenleving

‘TechTegenCorona’ bestaat uit meer dan 300 bedrijven door gecombineerde inzet, inclusief hubs en meer dan 2000 tech experts door netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA, Conclusion en HSD.

Binnen dit samenwerkingsverband wisselen bedrijven, academici, ambtenaren en uitvinders ideeën uit en produceren zij razendsnelle adviezen. Bijvoorbeeld voor de 1,5 m samenleving in de publieke ruimte, op de werkvloer, in het OV en in de zorg. Alsook voor mensen met een beperking, laaggeletterden of andere taal. Tevens leidt TechTegenCorona brainstormsessies over de toekomstvisies van veiligheidsinstanties zoals de Landmacht, de Marechaussee en de Nationale Politie over de rol van tech in de toekomst.

Een initiatief van Public Matters.

 

Voor wie is Tech Tegen Corona?

TECHTEGENCORONA
  • CIO’s, beleidsdirecteuren en hoofden van departementen

  • Hoofden veiligheidsregio’s en gemeenten

  • Koepel- en brancheorganisaties, zorg en andere vitale sectoren

  • IV-afdelingen en IT-afdelingen

Wat kunnen we voor u betekenen?

Tech Tegen Corona

Wie gaan u helpen?

Tech Tegen Corona bestaat uit meer dan 300 bedrijven en meer dan 2000 tech experts inclusief hubs als HSD en netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

In nauwe samenwerking met

  • Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Ministerie van Defensie

  • De Nationale Politie

Dit vroegen andere mensen zich af