Advies Verkiezingen maart 2021, Desinformatie en COVID-19

Lees mee

Nederlandse wetenschappers, tech experts, onderzoekers en studenten hebben een advies naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • Waar gaat dit advies over? Elisabeth van der Steenhoven, voorzitter TechTegenCorona: “Dit is een advies waarin wordt gewaarschuwd voor de toename van desinformatie door de samenkomst van de coronapandemie (waardoor digitalisering toeneemt) en de komst van de verkiezingen in maar 2021. Door de samenkomst van beide elementen voorzien wij een hoos aan desinformatie. Dat is ook waar de overheid regelmatig voor waarschuwt”.
 • Aan wie is dit advies gericht? Elisabeth: “Wij zien dat de overheid al heel goed zicht heeft op desinformatie en alles doet wat zij kan. Wat hierbovenop moet gebeuren hoort door ondernemers, burger en onderzoekers te komen. Ook hebben wij suggesties voor politici”.
 • Welke suggesties zijn dit? Elisabeth: “Wij adviseren tech bedrijven het notice and takedown beleid goed te volgen. Een aantal leden van het TechTegenCorona netwerk zijn nu bezig met het opzetten van een meldpunt desinformatie. Hierbij worden geen berichten verwijderd, maar wordt er informatie gegeven hoe berichten zijn gemanipuleerd. Ook adviseren wij politici om geen deep fakes te gebruiken.

Tech-bedrijven spannen zich in tegen COVID-19 en voor de 1.5 m samenleving

Sinds het begin van de COVID-19 crisis in maart hebben tech bedrijven de handen ineengeslagen en besloten de overheid en de zorg te helpen. Inmiddels is TechTegenCorona uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met gecombineerde inzet van > 300 tech bedrijven en > 2000 tech experts, de Ministeries van Justitie & Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, VNG, academici, studenten en andere trailblazers.

Een initiatief van Public Matters.

 

Voor wie is Tech Tegen Corona?

TECHTEGENCORONA
 • CEO’s, beleidsdirecteuren en hoofden van departementen

 • Koepel- en brancheorganisaties, zorg en andere vitale sectoren

 • IV-afdelingen en IT-afdelingen

Wat kunnen we voor u betekenen?

Tech Tegen Corona

Wie gaan u helpen?

Tech Tegen Corona bestaat uit meer dan 300 bedrijven en meer dan 2000 tech experts inclusief hubs en netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

In nauwe samenwerking met

TECHTEGENCORONA
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ministerie van Defensie

 • De Nationale Politie

 • Koninklijke Marechaussee

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • Veiligheidsregio's

Dit vroegen andere mensen zich af