Call2Action stageoffensief

TechTegenCorona start het Call2Action stageoffensief waar wij bedrijven en organisaties met stagezoekende studenten verbinden. Door een overzicht van stageplekken en stagezoekenden te maken proberen wij studenten een steuntje in de rug te bieden tijdens de coronacrisis.

Stageaanbieder

Wilt uw bedrijf of organisatie jongeren ondersteunen tijdens COVID-19 met een stage? TechTegenCorona zoekt stageplekken voor MBO, HBO en WO studenten in verschillende sectoren. Meld u aan via ons contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stagezoekende

Zoek jij een stageplek om je te oriënteren of voor een afstudeeropdracht? Dat kan beiden. Meld u aan via ons contactformulier en je hoort van ons.

TechTegenCorona is sinds oprichting in het begin van de COVID-19 crisis uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met gecombineerde inzet van > 300 tech bedrijven en > 2000 tech experts, de Ministeries van Justitie & Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, VNG, academici, studenten en andere trailblazers.

Voor wie is TechTegenCorona?

TECHTEGENCORONA
  • CEO’s, beleidsdirecteuren en hoofden van departementen

  • Koepel- en brancheorganisaties, zorg en andere vitale sectoren

  • IV-afdelingen en IT-afdelingen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

TechTegenCorona

Wie gaan u helpen?

TechTegenCorona

TechTegenCorona bestaat uit meer dan 300 bedrijven en meer dan 2000 tech experts inclusief hubs en netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

In nauwe samenwerking met

TECHTEGENCORONA
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Ministerie van Defensie

  • De Nationale Politie

  • Koninklijke Marechaussee

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  • Veiligheidsregio's

FAQ