Steun voor
Zorg en Veiligheid

Het ‘Tech tegen Corona’ bestaat uit meer dan 300 bedrijven door gecombineerde inzet, inclusief hubs & meer dan 2000 tech experts door netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

De bedrijven bieden gratis hun kennis en kunde aan de zorg, (lokale) overheden en veiligheidsregio’s om hen te ondersteunen in de aanpak van de Coronacrisis.

Een initiatief van Public Matters.

Voor wie is Tech tegen Corona?

TECHTEGENCORONA
 • CIO’s, beleidsdirecteuren en hoofden van departementen

 • Hoofden veiligheidsregio’s en gemeenten

 • Koepel- en brancheorganisaties, zorg en andere vitale sectoren

 • IV-afdelingen en IT-afdelingen

Wat kunnen we voor u betekenen?

TECHTEGENCORONA

Wie gaan u helpen?

TechTegenCorona bestaat uit meer dan 300 bedrijven en meer dan 2000 tech experts inclusief hubs als HSD en netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

 • In nauwe samenwerking met:

  Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • In nauwe samenwerking met:

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • In nauwe samenwerking met:

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • In nauwe samenwerking met:

  Ministerie van Defensie

 • In nauwe samenwerking met:

  De Nationale Politie

Dit vroegen andere mensen zich af