TechTegenCorona Signing Ceremony

Samen staan we sterk

Sinds het begin van de COVID-19 crisis in maart hebben tech bedrijven de handen ineengeslagen en besloten de overheid en de zorg te helpen. Inmiddels is TechTegenCorona uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met gecombineerde inzet van > 300 tech bedrijven en > 2000 tech experts, de Ministeries van Justitie & Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, VNG, academici, studenten en andere trailblazers. De pandemie duurt langer dan gedacht, daarom werden zij gevraagd zich langer te committeren.

Vrijdag 27 november zeiden zij allemaal ‘ja’ tijdens dé Signing Ceremony.

 

Voor wie is TechTegenCorona?

TECHTEGENCORONA
  • CEO’s, beleidsdirecteuren en hoofden van departementen

  • Koepel- en brancheorganisaties, zorg en andere vitale sectoren

  • IV-afdelingen en IT-afdelingen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

TechTegenCorona

Wie gaan u helpen?

TechTegenCorona bestaat uit meer dan 300 bedrijven en meer dan 2000 tech experts inclusief hubs en netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

In nauwe samenwerking met

TECHTEGENCORONA
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Ministerie van Defensie

  • De Nationale Politie

  • Koninklijke Marechaussee

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  • Veiligheidsregio's

Dit vroegen andere mensen zich af