Riding the Wave - NL groeit dankzij tech & data

Goed nieuws: Nederland heeft alles in zich om sterker uit de coronacrisis te komen, mede dankzij data en tech. Hoe? Lees het advies en sluit je aan bij de vele activiteiten die komende periode worden ontplooid! En most of all: deel jouw idee

#watisjouwidee

Lees mee

TechTegenCorona is sinds oprichting in het begin van de COVID-19 crisis uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met gecombineerde inzet van > 300 tech bedrijven en > 2000 tech experts, de Ministeries van Justitie & Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, VNG, academici, studenten en andere trailblazers.

Voor wie is TechTegenCorona?

TECHTEGENCORONA
  • CEO’s, beleidsdirecteuren en hoofden van departementen

  • Koepel- en brancheorganisaties, zorg en andere vitale sectoren

  • IV-afdelingen en IT-afdelingen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

TechTegenCorona

Wie gaan u helpen?

TechTegenCorona

TechTegenCorona bestaat uit meer dan 300 bedrijven en meer dan 2000 tech experts inclusief hubs en netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

In nauwe samenwerking met

TECHTEGENCORONA
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Ministerie van Defensie

  • De Nationale Politie

  • Koninklijke Marechaussee

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  • Veiligheidsregio's

FAQ