Tech-bedrijven spannen zich in tegen COVID-19 en voor de 1.5 m samenleving

‘Tech Tegen Corona’ bestaat uit meer dan 300 bedrijven door gecombineerde inzet, inclusief hubs & meer dan 2000 tech experts door netwerken als HSD, de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

De bedrijven bieden gratis hun kennis & kunde aan in de strijd tegen Corona. Zij bedenken tal van oplossingen voor de 1.5 m samenleving o.a. in de publieke ruimte, op de werkvloer, in het OV en ziekenhuis. Alsook voor mensen met een beperking, laaggeletterden of andere taal.

Een initiatief van Public Matters.

Voor wie is Tech Tegen Corona?

TECHTEGENCORONA
  • CIO’s, beleidsdirecteuren en hoofden van departementen

  • Hoofden veiligheidsregio’s en gemeenten

  • Koepel- en brancheorganisaties, zorg en andere vitale sectoren

  • IV-afdelingen en IT-afdelingen

Wat kunnen we voor u betekenen?

Tech Tegen Corona

Wie gaan u helpen?

Tech Tegen Corona bestaat uit meer dan 300 bedrijven en meer dan 2000 tech experts inclusief hubs als HSD en netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion.

In nauwe samenwerking met

  • Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Ministerie van Defensie

  • De Nationale Politie

Dit vroegen andere mensen zich af