Over ons

Binnen TechTegenCorona bieden tech-bedrijven, tech-experts en tech-netwerken kosteloos steun aan de overheid en zorg in de strijd tegen COVID-19. Het biedt een platform waar vraag en aanbod samenkomt en partijen aan elkaar verbonden worden, wat moet leiden tot concrete en haalbare samenwerkingen tussen overheidsinstanties en tech-bedrijven.

Organisatie

Op initiatief van PublicMatters (Elisabeth van der Steenhoven) hebben – in nauwe samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee – meer dan 300 techbedrijven door gecombineerde inzet, inclusief hubs en meer dan 2000 tech experts door netwerken DutchCyberWarfare Community, AFCEA en Conclusion zich verenigd binnen TechTegenCorona.

De stuurgroep van TechTegenCorona bestaat uit Elisabeth van der Steenhoven (Voorzitter TechTegenCorona), Pieter Walraven (Partner Public Matters), Michael Maasdam (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), But Klaasen (Ministerie van Justitie en Veiligheid), Ad Koolen (Bestuur AFCEA & DCWC), Arno van ‘t Verlaat (Partner Q-Share) en Robin H (Roatek).

Deelnemende bedrijven

De deelnemende bedrijven & netwerken zijn: Amazon Web Services, Axionomic, BTG, Compumatica, Conclusion, Cybersprint, Inventeers, Iristrace, KPN, Microsoft, PublicSonar, Q-Share, Startpage, Traxion, Tymlez/The Value, Engineers NL, DesktopToWork, Disaster-proof Solutions, Draad, Glow and Partners, Worldstartup, Dutch CyberWarfare Community, AFCEA, HSD, Dell, GenDigital, Aras Security, KL Design, Deedmob, Versatec B.V., PTC, Cisco, Pr.co, Cyberveilig Nederland, MaMa Producties B.V. en TNO.

Ook meedoen?

Wilt u zich als bedrijf aansluiten bij dit inititief en uw kennis en tools inzetten? Neem met ons contact op!

Gedragscode – Samen staan we sterker in deze crisis

Samen dragen we bij aan de aanpak van de COVID-19 crisis en de bestrijding van de negatieve gevolgen. Dit doen we door hulp te organiseren vanuit het private domein richting het publieke. Deze hulp bestaat uit technologie inzet (hardware, software, data en security).