Over ons

Met ‘Tech Tegen Corona’ bieden organisaties steun aan de overheid en zorg in de strijd tegen Corona. Het doel van dit initiatief  is om overheden, ziekenhuizen, hulpverleners en zorgmedewerkers kosteloos te ondersteunen met de kennis, kunde en technologieën van de deelnemende tech-bedrijven en expert-netwerken. Het biedt een platform waar vraag en aanbod samenkomt en partijen aan elkaar verbonden worden. Dit moet leiden tot concrete en haalbare samenwerkingen tussen overheidsinstanties en tech-bedrijven. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de aanpak van de Coronacrisis en de bestrijding van de negatieve gevolgen.

Organisatie

Op initiatief van PublicMatters (Elisabeth van der Steenhoven) hebben – in nauwe samenwerking met de ministeries van J&V, Defensie, EZK en VWS- meer dan 300 techbedrijven door gecombineerde inzet, inclusief hubs en meer dan 2000 tech experts door netwerken DutchCyberWarfare Community, AFCEA en Conclusion zich verenigd binnen ‘Tech Tegen Corona’. In navolging van een soortgelijk idee in het Verenigd Koninkrijk. De stuurgroep, bestaande uit Public Matters, HSD en AFCEA controleert onder andere op AVG en GDPR. Dit alles met ondersteuning van de reservisten van het 1 CMI commando.

Deelnemende bedrijven

De deelnemende bedrijven & netwerken zijn nu: Amazon NL, Axionomic, BTG, Compumatica, Conclusion, Cybersprint, Inventeers, CybExer Technologies (Tallinn en Den Haag), Iristrace, KPN, Microsoft, PublicSonar, Q Share, Startpage, Traxion, Tymlez/The Value, Engineers NL, DesktopToWork, Disaster-proof, Draad, DTACT, Glow and Partners, Worldstartup, Dutch CyberWarfare Community, AFCEA en HSD.

Ook meedoen?

Wilt u zich als bedrijf aansluiten bij dit inititief en uw kennis en tools inzetten? Laat het ons weten via info@techtegencorona.nl

In verband met deelname van KPN en DutchSec aan de corona-app tender heeft de TTC stuurgroep deelname van deze 2 bedrijven aan de TechTegenCorona community tijdelijk opgeschort. Per 19/4.

Gedragscode – Samen staan we sterker in deze crisis

Samen dragen we bij aan de aanpak van de Coronacrisis en de bestrijding van de negatieve gevolgen. Dit doen we door hulp te organiseren vanuit het private domein richting het publieke. Deze hulp bestaat uit technologie inzet (hardware, software, data en security).