Onze resultaten

Door een nauwe samenwerking van >300 bedrijven en >2000 tech experts boekt TechTegenCorona resultaten:

  • Open Source document over de rol van tech in de anderhalve-meter samenleving.
  • Visiedocument op tech en data. Dit is een bijdrage aan de discussie over data, digitalisering en technologie in ‘het nieuwe normaal’.
  • Advies aan de werkgroep Samenleving en COVID-19. Dit is een advies over de rol van technologie in deze maatregelenmatrix en het verwoorden daarvan in beleid. Specifiek wordt aandacht besteedt aan de dashboards.
  • Advies verkiezingen maart 2021, desinformatie & COVID-19. Het advies waarschuwt Kamerleden dat in Nederland helaas twee trends samenvallen:
    1. Nederland moet zich schrap zetten voor een toename van buitenlandse micro-targeting en ontwrichting voor en tijdens de verkiezingen
    2. COVID-19 en vaccins zijn ideale onderwerpen om tweespalt te zaaien, vooral nu mensen meer zijn aangewezen op online
  • Infographic over de anderhalve-meter samenleving.

Infographic 1,5 m samenleving

De anderhalve-meter-samenleving is een uitdaging voor iedereen. Inmiddels zijn er hier en daar ook interessante tech-oplossingen gekomen voor de anderhalve-meter samenleving. Zo wordt onder andere Augmented Reality gebruikt in ziekenhuizen om alsnog afstand te houden. Om de overheid te helpen hebben de leden van TechTegenCorona een online brainstorm gehouden over de anderhalve meter samenleving, het resultaat treft u hierbij aan.  

Wilt u meer informatie of ook deelnemen aan deze brainstorm? Bekijk ons brainstorm document